grikod
Go to file
2024-03-18 00:42:58 +00:00
src/grikod Dosyaları "src/grikod" dizinine yükle 2024-03-18 00:42:58 +00:00
LICENSE Dosyaları "/" dizinine yükle 2024-03-18 00:41:51 +00:00
pyproject.toml Dosyaları "/" dizinine yükle 2024-03-18 00:41:51 +00:00
README.md Dosyaları "/" dizinine yükle 2024-03-18 00:41:51 +00:00

Tanım: Description: Grikod (Gri Kod, Gray Code, Grey Code)

Gri Kod: İkili sayıları Gri Koda çevirir

Kurulum: Installation

pip install grikod -U

https://pypi.org/project/grikod/

Test Kurulumu: Test Installation

pip install -i https://test.pypi.org/simple/ grikod -U

Github Master kurulumu: Github Master installation

Terminal:

pip install git+https://github.com/KuantumBS/grikod.git

Jupyter Lab, Notebook, Vsiual Studio Code içnden kurulum: Installation for Jupyter Lab, Notebook, Vsiual Studio Code

!pip install git+https://github.com/KuantumBS/grikod.git

veya/or

%pip install git+https://github.com/KuantumBS/grikod.git

Kullanım: Usage

import grikod

Bir ikili sistem (0, 1; Örnek: 101) sayısı giriniz: 101

Gri Kod sayısı: 111

000:000

001:001

010:011

011:010

100:110

101:111

110:101

111:100

Lisans: License

ık Kaynak: Open Source, MIT, Apache License 2.0, GNU General Public License (GPL), GPLv3

Bağımlılıkları:

Python >= 3.8